เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 


 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

1 มิถุนายน 2563

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1 มิถุนายน 2563

   


 

 

   เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์    ขอเชิญร่วมรณรงค์ป้องกันการรับสินบน

ตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริต

   โดยสมัครเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริต  หรือหากพบเห็นการทุจริต

หรือรับสินบนของพนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์   

โปรดแจ้ง  ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

 

            
 
    
 

    
 


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (23 กย.63)
กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (23 กย 63)
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (18-30 กย 63)
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบล (9 กย 63)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ 28 สค 63
กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (28 สค 63)
รับสมัคร ตำแหน่งอาสาบริบาลท้องถิ่น
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคมชุมชน (25-28 สค 63)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ 14 สค 63

อ่านทั้งหมด...ดูผลโหวตทั้งหมด


ข่าวกิจกรรม
ภาพการประชุมประชาคมชุมชนตำบล (28 พย 62)
ภาพการประชุมประชาคมชุมชน ม.6 (15 พย 62)
ดูทั้งหมด...
ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
22 ก.ย. 2563 ผล - ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาฯ 20 รายการ
10 ก.ย. 2563 ผล – การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลฯ (รถบรรทุกขยะ)
26 ส.ค. 2563 ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลฯ (รถบรรทุกขยะ) ครั้งที่ 2
20 ส.ค. 2563 ยกเลิก - ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลฯ (รถบรรทุกขยะ)
4 ส.ค. 2563 ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลฯ (รถบรรทุกขยะ)
2 ก.ค. 2563 ตรวจรับ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนวัดท่าเขา-ซอยหินเพลิง หมู่ 13
30 มิ.ย. 2563 ผล - จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1/2563)
26 มิ.ย. 2563 ผล - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดฯ (1/2563)
8 มิ.ย. 2563 ผล - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดฯ (1/2563)
18 พ.ค. 2563 ตรวจรับ - ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจร Over-Lay ฯ บริเวณถนนแหลมสิงห์ 12 หมู่ 2

อ่านทั้งหมด...


ลิงค์ Link
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- www.localsociety.org
- คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว
- ท้องถิ่นดอทคอม


สถานที่ท่องเที่ยว