ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบล (9 กย 63)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบล (9 กย 63)

เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

ในวันที่ 9 กันยายน 2563

เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ 

 
ร่วมแสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้


เข้าสู่ระบบ

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...