กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (14 สค 63)

กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (14 สค 63)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ร่วมแสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้


เข้าสู่ระบบ

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...