ภาพการประชุมประชาคมชุมชนตำบล (28 พย 62)

ภาพการประชุมประชาคมชุมชนตำบล (28 พย 62)

         28  พฤศจิกายน  2562  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

จัดประชาคมชุมชนตำบล เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์   เพื่อพิจารณาโครงการสำหรับ

เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1 

 










ร่วมแสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้


เข้าสู่ระบบ

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง











อ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม




ดูกิจกรรมทั้งหมด...