ภาพการประชุมประชาคมชุมชน ม.6 (15 พย 62)

ภาพการประชุมประชาคมชุมชน ม.6 (15 พย 62)

         15  พฤศจิกายน  2562  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

จัดประชาคมชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์   เพื่อพิจารณาโครงการสำหรับ

เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1  ของหมู่ที่ 6

ณ โรงเรียนบ้านคลองกลอย

 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้


เข้าสู่ระบบ

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...