เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

ปีงบประมาณ 58
ปีงบประมาณ 58

สรุปข้อมูลการสอบราคา ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2558

 

74. สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ข้างบ้านลุงตุ๊ หมู่ 6 (ใหม่)
73. ราคากลาง - สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ข้างบ้านลุงตุ๊ หมู่ 6 (ใหม่)
72. ยกเลิก - สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ข้างบ้านลุงตุ๊ หมู่ 6
71. สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ข้างบ้านลุงตุ๊ หมู่ 6
70. ราคากลาง - สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ข้างบ้านลุงตุ๊ หมู่ 6
69. ตรวจรับ - สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวฯ
68. ผล – สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวฯ
67. ผลคัดเลือก – สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวฯ
66. ตรวจรับ - ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กฯ บ้านนายเอี่ยม หมู่ที่ 13
65. ตรวจรับ - สอบราคาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าฯ คลองตาถอด หมู่ที่ 1
64. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวฯ
63. ราคากลาง – สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวฯ
62. ตรวจรับ - ประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ
61. ตรวจรับ - สอบราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฯ ถนนเทศบาลสาย 3/2 หมู่ที่ 3
60. ตรวจรับ - สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ โรงงานทำปุ๋ย หมู่ที่ 4
59. ตรวจรับ - สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ นางยินดี แถวกลาง หมู่ที่ 5
58. ผล - สอบราคาจ้างเหมารถบัสฯ 2 ชั้น 2 คัน
57. ผลคัดเลือก - สอบราคาจ้างเหมารถบัสฯ 2 ชั้น 2 คัน
56. ผล - สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันฯ (1/2558)
55. ผลคัดเลือก - สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันฯ (1/2558)
54. สอบราคาจ้างเหมารถบัสฯ 2 ชั้น 2 คัน
53. ราคากลาง - สอบราคาจ้างเหมารถบัสฯ 2 ชั้น 2 คัน
52. ตรวจรับ – สอบราคาขยายระบบเสียงไร้สายเทศบาล (ครั้งที่ 2)
51. สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันฯ (1/2558)
50. ตรวจรับ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ข้างบ้านนายบุญชู หมู่ 7
49. ราคากลาง - สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันฯ (1/2558)
48. ผล - ประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ
47. กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างฯ ลานกีฬา หมู่ 1
46. ผลคัดเลือก – ประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ
45. กำหนดเงื่อนไขการให้เช่าเครื่องตัดหญ้า
44. ตรวจรับ – สอบราคาขยายระบบเสียงไร้สายเทศบาล
43. ตรวจรับ - สอบราคาเสียงตามสายและอุปกรณ์ครบชุด
42. ประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาชายหาด หมู่ 1
41. ราคากลาง - ประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาชายหาด หมู่ 1
40. ผล - สอบราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฯ ถนนเทศบาลสาย 3/2 หมู่ที่ 3
39. ผล - สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ โรงงานทำปุ๋ย หมู่ที่ 4
38. ผล - สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ นางยินดี แถวกลาง หมู่ที่ 5
37. ผล - สอบราคาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าฯ คลองตาถอด หมู่ที่ 1
36. ผล - สอบราคาขยายระบบเสียงไร้สายเทศบาล
35. ตรวจรับ - สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ข้างบ้านนายเอนก หมู่ 7
34. ผลคัดเลือก - สอบราคาขยายระบบเสียงไร้สายเทศบาล
33. ผลคัดเลือก - สอบราคาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าฯ คลองตาถอด หมู่ที่ 1
32. ผลคัดเลือก - สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ นางยินดี แถวกลาง หมู่ที่ 5
31. ผลคัดเลือก - สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ โรงงานทำปุ๋ย หมู่ที่ 4
30. ผลคัดเลือก - สอบราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฯ ถนนเทศบาลสาย 3/2 หมู่ที่ 3
29. สอบราคาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าฯ คลองตาถอด หมู่ที่ 1
28. สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ นางยินดี แถวกลาง หมู่ที่ 5
27. สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ โรงงานทำปุ๋ย หมู่ที่ 4
26. สอบราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฯ ถนนเทศบาลสาย 2/3 หมู่ที่ 3 
25. สอบราคาขยายระบบเสียงไร้สายเทศบาล
24. ราคากลาง – สอบราคาขยายระบบเสียงไร้สายเทศบาล
23. ราคากลาง – สอบราคาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าฯ คลองตาถอด หมู่ที่ 1
22. ราคากลาง – สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ นางยินดี แถวกลาง หมู่ที่ 5
21. ราคากลาง – สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ โรงงานทำปุ๋ย หมู่ที่ 4
20. ราคากลาง – สอบราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฯ ถนนเทศบาลสาย 3/2 หมู่ที่ 3
19. ผล – สอบราคาเสียงตามสายและอุปกรณ์ครบชุด
18. ผลคัดเลือก – สอบราคาเสียงตามสายและอุปกรณ์ครบชุด
17. สอบราคาเครื่องเสียงตามสายและอุปกรณ์ครบชุด
16. ราคากลาง – สอบราคาเครื่องเสียงตามสายและอุปกรณ์ครบชุด
15. ผล – สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ข้างบ้านนายอเนก หมู่ 7
14. ผลคัดเลือก – สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ข้างบ้านนายอเนก หมู่ 7
13. สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ข้างบ้านนายเอนก หมู่ 7
12. ราคากลาง - สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ข้างบ้านนายเอนก หมู่ 7
11. ตรวจรับ - สอบราคาจ้างเหมาจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ
10. ผล - สอบราคาจ้างเหมารถบัสฯ 2 ชั้น 3 คัน
9. ผลคัดเลือก - สอบราคาจ้างเหมารถบัสฯ 2 ชั้น 3 คัน
8. ผล - สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันฯ (2/2557)  
7. ผลคัดเลือก - สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันฯ (2/2557)  
6. สอบราคาจ้างเหมารถบัสฯ 2 ชั้น 3 คัน  
5. ราคากลาง - สอบราคาจ้างเหมารถบัสฯ 2 ชั้น 3 คัน 
4. สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันฯ (2/2557)  
3. ราคากลาง - สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันฯ (2/2557)  
2. ตรวจรับ - จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-9608 จันทบุรี
1. กำหนดเงื่อนไขการให้เช่าเครื่องตัดหญ้า

 

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2558, 16:06
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...