เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนา 3 ปี

   - ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.60 - 62)  

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 60 - 62)  
ประกาศ ปก คำนำ สารบัญ   ส่วนที่ 1  
ส่วนที่ 2   ส่วนที่ 3  
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5   ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ส่วนที่ 3   
ส่วนที่ 4  ภาคผนวก  
   
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 60-62) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 60-62) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 60-62) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 60-62) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 60-62) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
   
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 60-62) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 60-62) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 60-62) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 60-62) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 60-62) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
   
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 59 - 61)  
หน้า 1-9  
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 2       
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6  
หน้า 151-163  
   
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 59-61) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 59-61) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 59-61) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
   
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 59-61) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
   
   
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 58 - 60)  
ส่วนที่ 1-4                                                
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ภาคผนวก  
   
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 58-60) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 58-60) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 58-60) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 58-60) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 58-60) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
   
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 58-60) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
   

 

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563, 14:22
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...