เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

ปีงบประมาณ 57
ปีงบประมาณ 57

สรุปข้อมูลการสอบราคา ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2557

 

94.   ตรวจรับ - สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา 11 รายการ
93. ตรวจรับ – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายเฉลียว หมู่ 2
92. ราคากลาง - จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-9608 จันทบุรี
91. ตรวจรับ - สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
90. ผล – สอบราคาจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
89. ผล – สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
88. ผลคัดเลือก – สอบราคาจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
87. ผลคัดเลือก – สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
86. ผล - สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา 11 รายการ
85. ผลคัดเลือก - สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา 11 รายการ
84. ตรวจรับ – สอบราคาซื้อรถขนย้ายวัสดุดั๊มเปอร์ (Dumper) (ครั้งที่ 3)
83. สอบราคาจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
82. สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
81. ราคากลาง – สอบราคาจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
80. ราคากลาง – สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
79. สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา 11 รายการ
78. ราคากลาง - สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา 11 รายการ
77. เลื่อนเวลา - ตรวจรับ – สอบราคาซื้อรถขนย้ายวัสดุดั๊มเปอร์ (Dumper) (ครั้งที่ 2)
76. ตรวจรับ – สอบราคาซื้อรถขนย้ายวัสดุดั๊มเปอร์ (Dumper) (ครั้งที่ 2)
75. ราคากลาง – วัสดุก่อสร้าง
74. ผล – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายเฉลียว หมู่ 2
73. ผลคัดเลือก – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายเฉลียว หมู่ 2
72. ตรวจรับ – สอบราคาซื้อรถขนย้ายวัสดุดั๊มเปอร์ (Dumper)
71. ตรวจรับ –สะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมศาลาพักผ่อน ค.ส.ล. บริเวณท่าเทียบเรือเล็ก หมู่ 3
70. ตรวจรับ - ถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนแหลมสิงห์ 26 (เขาน้อย 1) หมู่ 14
69. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายเฉลียว หมู่ 2
68. ราคากลาง – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายเฉลียว หมู่ 2
67. ผล – สอบราคาซื้อรถขนย้ายวัสดุดั๊มเปอร์ (Dumper)
66. ผลคัดเลือก – สอบราคาซื้อรถขนย้ายวัสดุดั๊มเปอร์ (Dumper)
65. ตรวจรับ – ถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายสาคร เขาชำห้าน หมู่ 7
64. สอบราคาซื้อรถขนย้ายวัสดุดั๊มเปอร์ (Dumper)
63. ราคากลาง – สอบราคาซื้อรถขนย้ายวัสดุดั๊มเปอร์ (Dumper)
62. ตรวจรับ - ถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านนางเหวียง หมู่ 8
61. ผล – สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
60. ผลคัดเลือก – สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
59. สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
58. ราคากลาง – สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์
57. ตรวจรับ - เสาส่งสัญญาณระบบเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
56. ผล – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนแหลมสิงห์ 26 (เขาน้อย 1)หมู่ 14
55. ผล – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมศาลาพักผ่อน ค.ส.ล. บริเวณท่าเทียบเรือเล็ก หมู่ 3
54. ผล – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายสาคร เขาชำห้าน หมู่ 7
53. ผลคัดเลือก – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมศาลาพักผ่อน ค.ส.ล. บริเวณท่าเทียบเรือเล็ก หมู่ 3
52. ผลคัดเลือก – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนแหลมสิงห์ 26 (เขาน้อย 1) หมู่ 14
51. ผลคัดเลือก – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายสาคร เขาชำห้าน หมู่ 7
50. ผล - สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
49. ผลคัดเลือก – สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
48. ผล - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านนางเหวียง หมู่ 8
47. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมศาลาพักผ่อน ค.ส.ล. บริเวณท่าเทียบเรือเล็ก หมู่ 3
46. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนแหลมสิงห์ 26 (เขาน้อย 1) หมู่ 14
45. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายสาคร เขาชำห้าน หมู่ 7
44. ราคากลาง – สอบราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนแหลมสิงห์ 26 (เขาน้อย 1) หมู่ 14
43. ราคากลาง – สอบราคาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมศาลาพักผ่อน ค.ส.ล. บริเวณท่าเทียบเรือเล็ก หมู่ 3
42. ราคากลาง – สอบราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนายสาคร เขาชำห้าน หมู่ 7
41. ผลคัดเลือก – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านนางเหวียง หมู่ 8
40. สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
39. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านนางเหวียง หมู่ 8
38. ราคากลาง – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านนางเหวียง หมู่ 8
37. ราคากลาง – สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
36. ตรวจรับ - รถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) พร้อมรถลากจูง
35. ผล - สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนพิเศษ
34. ผลคัดเลือก – สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนพิเศษ
33. ผล - สอบราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) พร้อมรถลากจูง
32. ยกเลิก - สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
31. ผลคัดเลือก – สอบราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) พร้อมรถลากจูง
30. สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนพิเศษ
29. ราคากลาง – จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วนพิเศษ
28. สอบราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) พร้อมรถลากจูง
27. ราคากลาง – จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมรถลากจูง
26. สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
25. ราคากลาง – จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
24. ตรวจรับ - เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ – สี)
23. ผล - สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาส่งสัญญาณระบบเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
22. ผลคัดเลือก - สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาส่งสัญญาณระบบเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
21. ตรวจรับ - เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ – สี)
20. สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาส่งสัญญาณระบบเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
19. ผล - จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ – สี)
18. ผล - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านป้าเกษม หมู่ 2,4
17. ผลคัดเลือก - จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ – สี)
16. ผลคัดเลือก - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านป้าเกษม หมู่ 2,4
15. ราคากลาง - สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาส่งสัญญาณระบบเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
14. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ – สี)
13. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านป้าเกษม หมู่ 2,4
12. ผล – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านครูอุษา หมู่ที่ 8
11. ผลคัดเลือก – สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านครูอุษา หมู่ที่ 8
10. ตรวจรับ – เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมแท่นและติดตั้ง
9. ราคากลาง - จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ – สี)
8. ราคากลาง - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านป้าเกษม หมู่ 2,4
7. ราคากลาง - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านครูอุษา หมู่ 8
6. ผล – สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
5. ผลคัดเลือก – สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
4. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้านครูอุษา หมู่ 8
3. ตรวจรับ – รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
2. ตรวจรับ – เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมแท่นและติดตั้ง ม.15
1. สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์

 

 

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2558, 16:05
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...