เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

รายงานบัญชี ปี 62 - 63
รายงานบัญชี ปี 62 - 63

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

 

สปสช.ประจำเดือน

                                        

  ปีงบประมาณ 2562   ปีงบประมาณ 2563  
  - ตุลาคม 61   - ตุลาคม 62    
  - พฤศจิกายน 61   - พฤศจิกายน 62    
  - ธันวาคม 61   - ธันวาคม 62    
  มกราคม 62   มกราคม 63    
  - กุมภาพันธ์ 62   - กุมภาพันธ์ 63    
  - มีนาคม 62   - มีนาคม 63    
  - เมษายน 62   - เมษายน 63    
  - พฤษภาคม 62      
  - มิถุนายน 62      
  - กรกฎาคม 62      
  - สิงหาคม 62        
  - กันยายน 62        
           

 

สปสช. ประจำไตรมาส

 

ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2563
- ไตรมาสที่ 1 (ตค - ธค 61)     - ไตรมาสที่ 1 (ตค - ธค 62)  
- ไตรมาสที่ 2 (มค - มีค 62)     - ไตรมาสที่ 2 (มค - มีค 63)
- ไตรมาสที่ 3 (เมย. - มิย 62)    
- ไตรมาสที่ 4 (กค - กย 62)      

 

สปสช. รายงานการรับ การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ

 

ปีงบประมาณ 2563  
- ไตรมาสที่ 1  
- ไตรมาสที่ 2  
   
   

 

 

- สรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

ปีงบประมาณ 2563

 

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ค. 2563, 14:15
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...