เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง (Division of Public Works)  
   
  นายสิทธิกร  ขอจุลซ้วน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
 

 
  (ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 
     
งานธุรการ
(Section of Clerical Work)
งานวิศวกรรมโยธา
(Section of civil Engineering)
งานสาธารณูปโภค
(Section of Public Utilities)

นายรัฐภูมิ  นาคสกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธรรมรงค์  ดำเสน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายเอนก  รัตนะ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
พนักงานขับรถยนต์ (Civil Works Technician ,
Experienced Level)
(Civil Works Technician ,
Experienced Level)
     
   

    นายกระบวนชัย  เดิมบางปิด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
     
   

    นายกรวิชญ์  ลอยลิ่ว
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     
   

    นายนพดล  สร้อยศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     
   

    นายณัฐพงษ์  สายบัว
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     
   

    นายสุรชาติ  เกิดมณี
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   
     
   
     
     
     
     

 

อัพเดทล่าสุด 10 ต.ค. 2562, 09:21
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...