เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง (Division of Finance)    
 

 
  นางศิริรัตน์  ชีพสมุทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
 

 
  (ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
     
     
                                                           
งานธุรการ
(Section of Clerical Work)
งานการเงินและบัญชี
(Section of Finance and Accountion)
งานพัสดุและทรัพย์สิน
(Section of Supplies and Property)

นายวุฒิพงษ์  พันธุ์อยู่
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
นางจันทนี  ผลมา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางสาวนงเยาว์  ทวีวัฒน์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
  (Finance and Accounting Analyst ,
Practitioner Level)
(Supply Analyst, Professional Level)
 
     
     
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(Section of Taxation Mapping and
Property Registration)
  งานพัฒนารายได้
(Section of Financial
Resources Development)

นางศิริพร  ชีพสมุทร์
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
นางสาวมณีวรรณ  เพิ่มพูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางพัชรี  นาคสกุล
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
(Fiscal Analyst , Professional Level) (Finance and Accounting Officer , (Fiscal Analyst , Professional Level)
  Experienced Level)  
     
 

  นายวีรศักดิ์  นาคสกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสันติญา  ประแจเหิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
   
     
   

 

 

 

     
     

 

อัพเดทล่าสุด 10 ต.ค. 2562, 09:14
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...