เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน (Division of Technical Services and Planning)
 
   
  นางชนนาถ  เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 
                                                                          
 

  ว่าที่ รต.(หญิง) วิภา  บำรุงสวน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 
     
     

งานธุรการ
(Section of Clerical WorK)

งานจัดทำงบประมาณ
(Section of Budgeting)
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(Section of plan and
Police Analysis)
                                
นายอาจิณ  ปลายเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวปุณณดา  พื้นผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
จ.อ.เสาวรส  เนินริมหนอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ      
  (Plan and Policy Analyst,
Professional Level)
(Plan and Policy Analyst,
Professional Level)
     
     
งานนิติการ
(Section of Legal Affairs)
   
 

(ว่าง)
นิติกร
(Legal Officer)
  นางดนฤดี  ประพันธ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
     
     

 

อัพเดทล่าสุด 10 ต.ค. 2562, 09:07
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...