เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

งานกิจการสภา
งานกิจการสภา

 

ปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม)

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 เมษายน 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่  25 ธันวาคม 2562

 

________________________________________________________________________________

ปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม)

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

 

 

อัพเดทล่าสุด 2 ก.ย. 2563, 09:02
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...