เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน

       การคมนาคม

 

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน  1  สาย

สภาพถนนราดยาง   จำนวน  1  สาย

ระยะทางรวม

8+000

กม.

 

1) ถนนสุขุมวิท – แหลมสิงห์

ระยะทาง

8+000

กม.

 

 

 

 

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท จำนวน  1  สาย

สภาพถนนราดยาง   จำนวน  1  สาย

ระยะทางรวม

4+000

กม.

 

1) ถนนเลียบชายฝั่งทะเล

ระยะทาง

4+000

กม.

 

 

 

ถนนของท้องถิ่น  จำนวน  32  สาย

สภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  17  สาย

ระยะทางรวม

8+225

กม.

 

1) ถนนเทศบาลสาย 1/ 1

ระยะทาง

0+160

กม.

 

2) ถนนเทศบาลสาย 2

ระยะทาง

0+900

กม.

 

3) ถนนเทศบาลสาย 3/ 2

ระยะทาง

0+600

กม.

 

4) ถนนเทศบาลสาย 3/ 4

ระยะทาง

0+400

กม.

 

5) ถนนเทศบาลสาย 4/ 1

ระยะทาง

0+335

กม.

 

6) ถนนเทศบาลสาย 4/ 3

ระยะทาง

0+280

กม.

 

7) ถนนเทศบาลสาย 4/ 4

ระยะทาง

0+300

กม.

 

8) ถนนเทศบาลสาย 5/ 2

ระยะทาง

0+345

กม.

 

9) ถนนเทศบาลสาย 5/ 3

ระยะทาง

0+200

กม.

 

10) ถนนสายเขื่อน

ระยะทาง

2+000

กม.

 

11) ถนนเทศบาลสายซอยลุงสั่ง

ระยะทาง

0+120

กม.

 

12) ถนนเทศบาลสายซอยบ้าน

       นายทองหล่อ

ระยะทาง

0+458

กม.

*

13) ถนนเทศบาลสาย 2/ 1

ระยะทาง

0+200

กม.

*

14) ถนนเทศบาลสาย 3/ 5

ระยะทาง

0+400

กม.

*

15) ถนนเทศบาลสาย 4

ระยะทาง

0+400

กม.

*

16) ถนนเทศบาลสาย 5

ระยะทาง

0+800

กม.

*

17) ถนนเทศบาลสาย 7

ระยะทาง

0+300

กม.

   

 

สภาพถนนราดยาง   จำนวน  20  สาย

ระยะทางรวม

18+090

กม.

 

1) ถนนเทศบาลสาย 1

ระยะทาง

2+000

กม.

 

2) ถนนเทศบาลสาย 1/ 2

ระยะทาง

0+650

กม.

 

3) ถนนเทศบาลสาย 1/ 3         

ระยะทาง

0+740

กม.

*

4) ถนนเทศบาลสาย 2/ 1

ระยะทาง

0+250

กม.

 

5) ถนนเทศบาลสาย 2/ 2

ระยะทาง

0+300

กม.

 

6) ถนนเทศบาลสาย 3

ระยะทาง

3+500

กม.

 

7) ถนนเทศบาลสาย 3/ 1

ระยะทาง

0+250

กม.

 

8) ถนนเทศบาลสาย 3/ 3

ระยะทาง

0+700

กม.

*

9) ถนนเทศบาลสาย 3/ 5

ระยะทาง

0+430

กม.

 

10) ถนนเทศบาลสาย 3/ 6       

ระยะทาง

0+172

กม.

 

11) ถนนเทศบาลสาย 3/ 7       

ระยะทาง

0+168

กม.

*

12) ถนนเทศบาลสาย 4           

ระยะทาง

2+500

กม.

*

13) ถนนเทศบาลสาย 5           

ระยะทาง

0+900

กม.

 

14) ถนนเทศบาลสาย 5/ 1       

ระยะทาง

0+550

กม.

 

15) ถนนเทศบาลสาย 5/ 4       

ระยะทาง

0+200

กม.

 

16) ถนนเทศบาลสาย 6           

ระยะทาง

0+750

กม.

*

17) ถนนเทศบาลสาย 7

ระยะทาง

0+900

กม.

 

18) ถนนเทศบาลสาย 8

ระยะทาง

0+600

กม.

 

19) ถนนเทศบาลสาย 8/ 1

ระยะทาง

0.+330

กม.

 

20) ถนนเทศบาลสาย 9

ระยะทาง

2+200

กม.

 

 

 

 

 

หมายเหตุ                   *ถนนสายเดียวกันแต่มี 2 รูปแบบ

   
 

 


                                                          สาธารณูปโภค

 

ประปา

 

 

 

ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา

จำนวน

2,137

หลังคาเรือน

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา   ประปาส่วนภูมิภาค

จำนวน

1

แห่ง

(สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี)

 

 

 

 

 

 

 

ไฟฟ้า

 

 

 

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

จำนวน

2,887

หลังคาเรือน

ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

จำนวน

50

หลังคาเรือน

ถนนในเขต อปท. ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ

จำนวน

27

สาย

ถนนในเขต อปท. ที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ

จำนวน

5

สาย

หน่วยงานเจ้าของกิจการไฟฟ้า   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    

จำนวน

1

แห่ง

(สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแหลมสิงห์)

 

 

 

 

 

 

 

โทรศัพท์

 

 

 

ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ใช้บริการของชุมสายโทรศัพท์ขลุง

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

ไปรษณีย์

 

 

 

ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง

คือ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขแหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130 

 

( ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ที่มา : กองช่าง )

 

อัพเดทล่าสุด 28 ม.ค. 2559, 09:17
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...