เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ

 

   นายพันธ์ศักดิ์ อนุตรชัยสิริ ปลัดเทศบาล
(Municipal Clerk)

 

   นางศิริรัตน์  ชีพสมุทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of the Division of Finance

 

 

   นางชนนาถ  เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
Director of the Division of
Technical
Services and Planning

 

   นายสมิทธิ์  โชติศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
Director of the Division of Social Welfare
 

 

   นายสิทธิกร  ขอจุลซ้วน ผู้อำนวยการกองช่าง
Director of the Division of Public Works

 

   นางสาวณัฐนรี ภัทราภรณ์ไพบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Director of the Office of the Municipal Clerk

 

 

   นางจิณณพัต  เพ็ชร์กุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Director of the Division of
Public Health and Environment  

 

   นางสาวพรพรรณ  อรุณเวช รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Director of the Division of Education
     
     
     

  

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2563, 14:29
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...