เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

สภาเทศบาล
สภาเทศบาล
สภาเทศบาล (Municipal Council)  
 

 
  นายวสันต์  สุวรรณรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
(Chairman of the Municipal Council)

 
 
   
  นายเบญจพล  เนินริมหนอง
รองประธานสภาเทศบาล
(Vice Chairman of the Municipal Council)

 
   
 
  (นายพันธ์ศักดิ์  อนุตรชัยสิริ)
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
(Secretary of the Municipal Council)
   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (Member of the Municipal Council)
นายคด  โพธิ์เนินชัย นายเบญจพล  เนินริมหนอง นายจำนวน  เนินริมหนอง
นายสำรอง  ใจมั่น นายวินัย  เนินริมหนอง นายอัสฎา  ร่วมสวาท
     
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (Member of the Municipal Council)
นายวสันต์  สุวรรณรัตน์  นางสาวปิยพร  รักระเบียบ  นายอำนาจ  ผ่องวรรณ์
นายเฉลย  สุขสำราญ นายนุกูล  วิเศษการ นายไชยยันต์  ภาคกิจ

                                                                                        

                                      

 

                                                                                                     

                                                                                          

 

                                                                                                   

                                                                                                       

อัพเดทล่าสุด 28 ม.ค. 2559, 09:58
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...