เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

www.leamsingha.go.th

111  หมู่ที่ 11  ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี  22130

โทรศัพท์ 039-499555

โทรสาร 039-499723

E-mail : info@leamsingha.go.th

 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 039 - 499555 ต่อ 0
สำนักปลัดเทศบาล 039 - 499555 ต่อ 11
นายกเทศมนตรี 039 - 499555 ต่อ 12
ที่ปรึกษานายก + เลขานุการนายก 039 - 499555 ต่อ 13
รองนายกเทศนตรี  039 - 499555 ต่อ 14
รองนายกเทศนตรี  039 - 499555 ต่อ 15
กองสวัสดิการสังคม 039 - 499555 ต่อ 16
กองการศึกษา 039 - 499555 ต่อ 17
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 039 - 499555 ต่อ 18
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 039 - 499555 ต่อ 19
ปลัดเทศบาล 039 - 499555 ต่อ  20
ผู้อำนวยการกองคลัง 039 - 499555 ต่อ  21
กองคลัง 039 - 499555 ต่อ  22
หน้าห้องคณะผู้บริหาร 039 - 499555 ต่อ  29
ผู้อำนวยการกองช่าง 039 - 499555 ต่อ  30
กองวิชาการและแผนงาน 039 - 499555 ต่อ  31
งานทะเบียนราษฎร 039 - 460924
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 039 - 499666
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ 039 - 499722
   

 

 

 

 

 

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563, 13:43
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...