เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

งานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน

 

-  คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ที่ 006 / 2562  ลงวันที่  2  มกราคม  2562 

   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผล   

   ระบบควบคุมภายใน เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์    

 

 

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ปี 2563   

 

 

 

 

 

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2563, 11:23
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...