เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

งานวิเคราะห์นโยบายฯ
งานวิเคราะห์นโยบายฯ

การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ

 

ปี 2561  
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
- ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
   

 

ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชน (ชุมชนย่อยที่ 1 - 16)  ณ วันที่ 11 กันยายน 2562

 

ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนตำบล  ณ วันที่ 11 กันยายน 2562

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ย. 2562, 11:22
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...