เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

แผนพัฒนา 5 ปี
แผนพัฒนา 5 ปี

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 61 - 65)  
ประกาศ ปก คำนำ สารบัญ    ส่วนที่ 1  
ส่วนที่ 2   ส่วนที่ 3  
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5   ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ส่วนที่ 3 เกินศักยภาพ (แบบ ผ.02/1)   ส่วนที่ 3 ครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)  
ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  
   
   

 

ปี 2562 ปี 2562 ปี 2562
- เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 - แก้ไข ครั้งที่ 1 - เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
  - แก้ไข ครั้งที่ 2  
  - แก้ไข ครั้งที่ 3  
     
ปี 2563 ปี 2563 ปี 2563
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 - แก้ไข ครั้งที่ 4 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 - แก้ไข ครั้งที่ 5 - เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
  - แก้ไข ครั้งที่ 6  
     
     

 

อัพเดทล่าสุด 25 ส.ค. 2563, 16:13
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...