เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน
   

 

เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนทุกท่านสามารถ ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ข้อติชม 

ข้อเสนอแนะที่ต้องการ  หรือพบการทุจริตไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือเคยยื่นคำร้อง  หรือแจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ

ว้แล้วไม่มีความคืบหน้า  หรือไม่ได้รับความสะดวกด้วยประการใด ๆ กรุณาแจ้งต่อนายกเทศมนตรี   หรือ

สามารถใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง   ดังนี้

 

1. ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตคอร์รับชั่นของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ 

    โทรศัพท์  0-3949-9666   ได้ตลอด  24  ชั่วโมง

 

2. ทางไปรษณีย์   
                                            เรียน     นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

                                                         สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

                                                        111  หมู่ที่ 11   ถนนสุขุมวิท - แหลมสิงห์

                                                         ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

                                                         อำเภอแหลมสิงห์

                                                         จังหวัดจันทบุรี            22130

 

3. ทางโทรศัพท์สายด่วน                 นายพันธ์ศักดิ์  อนุตรชัยสิริ  

                                                        ตำแหน่งปลัดเทศบาล           

                                                        หมายเลขโทรศัพท์   0-3949-9555  ต่อ  204. ทางโทรสาร                                หมายเลข  0-3949-9723

 

5. ทางเว็บไซด์                                www.leamsingha.go.th

 

6. ร้องเรียนด้วยตนเอง                    ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

 

อัพเดทล่าสุด 25 ส.ค. 2558, 16:07
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...