เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

รางวัล ปี 2560
รางวัล ปี 2560

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. การจัดลำดับหน่วยงานตามคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

   ที่รับการประเมินทั้งหมด

   (จากจำนวน 80 แห่ง เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ของจังหวัดจันทบุรี)

 

          ลำดับที่ 6 ของจังหวัดจันทบุรี      เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์             คะแนน   89.01

 

2. การจัดลำดับหน่วยงานตามคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

   ที่รับการประเมินจำแนกตามประเภทหน่วยงาน : เทศบาลตำบล

   (จากจำนวน 42 แห่ง เทศบาลตำบล ของจังหวัดจันทบุรี)

 

          ลำดับที่ 3 ของจังหวัดจันทบุรี      เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์             คะแนน   89.01

 

3. การจัดลำดับหน่วยงานตามคะแนน (จากจำนวน 82 แห่ง เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล

   ของจังหวัดจันทบุรี)

 

3.1 ดัชนีความโปร่งใส ของหน่วยงานที่รับการประเมินทั้งหมด

 

          ลำดับที่ 4 ของจังหวัดจันทบุรี      เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์    คะแนน   93.68          ระดับสูง

 

3.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด ของหน่วยงานที่รับการประเมินทั้งหมด

 

          ลำดับที่ 2 ของจังหวัดจันทบุรี      เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์    คะแนน   94.45          ระดับสูง

 

3.3 ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่รับการประเมินทั้งหมด 

 

          ลำดับที่ 9 ของจังหวัดจันทบุรี      เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์    คะแนน   95.29          ระดับสูงมาก

 

 3.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ของหน่วยงานที่รับการประเมินทั้งหมด 

 

          ลำดับที่ 22 ของจังหวัดจันทบุรี     เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์    คะแนน   71.36          ระดับปานกลาง

 

          3.5 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ของหน่วยงานที่รับการประเมินทั้งหมด 

 

          ลำดับที่ 24 ของจังหวัดจันทบุรี     เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์    คะแนน   84.85          ระดับสูง


 

 

 

 

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561, 09:48
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...