เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

ช่องทางการรับเรื่อง
ช่องทางการรับเรื่อง

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย

หรือพบเห็นพฤติกรรมการทุจริต สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเหตุ โดยผ่านช่องทาง

ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้
 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง  ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
 

2.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 039-499555 ต่อ 22 
 

3.ร้องเรียนโดยตรงต่อนายกเทศมนตรี หมายเลข 039-499555 ต่อ 12 
 

4.ร้องเรียนโดยตรงต่อปลัดเทศบาล หมายเลข 039-499555 ต่อ 20 
 

5.ส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตทางตู้รับเรื่องร้องเรียนซึ่งติดตั้งอยู่หน้า สนง.เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
 

6.ส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์ ที่

         ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

        เลขที่  111  หมู่ที่ 11   ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

        อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี  22130
 

7.ทางเว็บไซด์ www.leamsingh.go.th

 

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2560, 10:44
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...