เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

รายงานผลฯ ปี 59-63
รายงานผลฯ ปี 59-63

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
- รอบ 6 เดือน    
- รอบ 6 เดือน (e-plane NACC)    
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
- รอบ 6 เดือน   - รอบ 12 เดือน ผลงานสะสม  
- รอบ 6 เดือน (ผลงานสะสม)   - รอบ 12 เดือน (e-plane NACC)  
- รอบ 6 เดือน (e-plane NACC)    
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
- รอบ 6 เดือน)   - รอบ 12 เดือน ผลงานสะสม)  
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
- รอบ 12 เดือน  (ผลงานสะสม)     

    

 

 

 

- สรุปการดำเนินงานตามนโยบาย / มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
   

 

 

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
   

 

 

 

อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2563, 16:23
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...