เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

คู่มือปชช แบบ 1(116-131)
คู่มือปชช แบบ 1(116-131)

บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ

การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (แบบ 1)

 
116 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  
117 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
118 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  
119 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  
120 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  
121 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
122 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร
  
123 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
124 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
125 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
126 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  
127 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
128 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ  
129 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  
130 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  
131 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
  
 

 

อัพเดทล่าสุด 30 พ.ค. 2560, 10:30
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...