เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

รายงานผลการติดตาม
รายงานผลการติดตาม
 
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (ุ61-65)    
 
 
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
 
- ประจำปีงบประมาณ 2560 ปก ประกาศ คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
(ครั้งที่ 1) ส่วนที่ 3 (P6-36) ส่วนที่ 3 (P37-56) ส่วนที่ 3 (P57-72)
  ส่วนที่ 3 (P73-80) ส่วนที่ 3 (P81-87) ส่วนที่ 3 (P88-103)
  ส่วนที่ 3 (P104-133) ส่วนที่ 3 (P134-139) ส่วนที่ 3 (P140-168)
  ส่วนที่ 4    
       
- ประจำปีงบประมาณ 2560 ปก ประกาศ คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
(ครั้งที่ 2) ส่วนที่ 3 (P6-34) ส่วนที่ 3 (P35-71) ส่วนที่ 3 (P72-91)
  ส่วนที่ 3 (P92-104) ส่วนที่ 3 (P105-111) ส่วนที่ 3 (P112-128)
  ส่วนที่ 3 (P129-160) ส่วนที่ 3 (P161-166) ส่วนที่ 3 (P167-202)
  ส่วนที่ 4    
       
- ประจำปีงบประมาณ 2561 ปก ประกาศ คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
(ครั้งที่ 1) ส่วนที่ 3 (P6-37) ส่วนที่ 3 (P38-47) ส่วนที่ 3 (P48-51)
  ส่วนที่ 3 (P52-58) ส่วนที่ 3 (P59-74) ส่วนที่ 3 (P75-99)
  ส่วนที่ 3 (P100-103) ส่วนที่ 3 (P104-127)  
  ส่วนที่ 4    
       
- ประจำปีงบประมาณ 2561 ปก ประกาศ คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
(ครั้งที่ 2) ส่วนที่ 3 (P6-30) ส่วนที่ 3 (P31-83) ส่วนที่ 3 (P84-85)
  ส่วนที่ 3 (P86-89) ส่วนที่ 3 (P90-97) ส่วนที่ 3 (P98-114)
  ส่วนที่ 3 (P115-141) ส่วนที่ 3 (P142-145) ส่วนที่ 3 (P146-178)
  ส่วนที่ 4    
       
- ประจำปีงบประมาณ 2562 ปก ประกาศ คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
  ส่วนที่ 3 (P6-22) ส่วนที่ 3 (P23-58) ส่วนที่ 3 (P59-75)
  ส่วนที่ 3 (P76-83) ส่วนที่ 3 (P84-85) ส่วนที่ 3 (P86-98)
  ส่วนที่ 3 (P99-123) ส่วนที่ 3 (P124-127) ส่วนที่ 3 (P128-150)
  ส่วนที่ 4 ครุภัณฑ์  
       
       
       

 

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

- ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

 

 

อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2563, 15:19
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...