เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

ประกาศต่างๆ
ประกาศต่างๆ

*  ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

    ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560  

 

* การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 

 

* ประเด็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพ่ือชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลัง

  ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ (วันที่ 17 สิงหาคม 2560)  

 

 

อัพเดทล่าสุด 10 ต.ค. 2560, 16:08
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...