เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

แผนพัฒนา 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
   
แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (2561 - 2564)        แผนพัฒนาสี่ปี (61 - 64) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
- หน้า 1 - 99           แผนพัฒนาสี่ปี (61 - 64) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
- หน้า 100 - 199    แผนพัฒนาสี่ปี (61 - 64) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
- หน้า 200 - 300    แผนพัฒนาสี่ปี (61 - 64) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  
- หน้า 301 - ภาคผนวก    แผนพัฒนาสี่ปี (61 - 64) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5  
  แผนพัฒนาสี่ปี (61 - 64) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6  
   
  แผนพัฒนาสี่ปี (61 - 64) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
  แผนพัฒนาสี่ปี (61 - 64) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  
  แผนพัฒนาสี่ปี (61 - 64) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  
   
  แผนพัฒนาสี่ปี (61 - 64) แก้ไข ฉบับที่ 1  
  แผนพัฒนาสี่ปี (61 - 64) แก้ไข ฉบับที่ 2  
  แผนพัฒนาสี่ปี (61 - 64) แก้ไข ฉบับที่ 3  
   

 


 

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ค. 2563, 14:23
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...