เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

ระเบียบฯ ข้อมูลฯ
ระเบียบฯ ข้อมูลฯ

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

- เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งานงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสาร

          ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติ

          ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 

- เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสาร

           ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติ

           ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 

 

 

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2560, 10:06
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...